News Updates

Annoucements

AASANDHA ABROAD IS OPENED FOR REGISTRATION

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮނަރަބަލް އިބްރާޙީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ސަރުކާރުގެ 100 ދުވަހުގެ ވަޢުދުތަކުގެ ތެރެއިން، ސްރީލަންކާ، އިންޑިއާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ […]